Όροι και κανόνες λειτουργίας

Όροι και κανόνες λειτουργίας

Όροι. Αυτοί οι όροι και κανόνες καθορίζουν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματοςarmosbooks.gr.
Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και τη δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να μην εγγραφείτε και να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας 
armosbooks.gr.

Η ιστοσελίδα παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση για προσωπική σας χρήση, βάσει αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας.
Αυτοί οι Όροι και κανόνες ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας 
armosbooks.gr.
Η 
armosbooks.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τους κανόνες χρήσης («όροι και κανόνες λειτουργίας», «Εγγραφή-Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων»). Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχετε στην εγγραφή σας, είτε μέσω της ανακοίνωσης/ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.
Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά τη σχετική ανακοίνωση/ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας ή/και των ηλεκτρονικών καταστημάτων δηλώνει την συγκατάθεσή σας στο να δεσμευτείτε με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης. Καλό θα ήταν να ανατρέχετε σε αυτούς και να ενημερώνεστε συστηματικά, διότι κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας
armosbooks.grαυτή υπόκειται στους εκάστοτε εκείνη την στιγμή ισχύοντες όρους, ως εκ τούτου θα πρέπει να φροντίσετε να τους γνωρίζετε προηγουμένως. Όροι.
«Εγγραφή- Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων»
Προκειμένου να απολαύσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της
armosbooks.grπρέπει να εγγραφεί ως μέλος ή να δηλώσει τις σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν, σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος.
Κατά την εγγραφή σας μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία τα οποία και αρχειοθετούμε. Αυτό είναι απαραίτητο για να σας αναγνωρίζουμε ως εγγεγραμμένο χρήστη και δυνητικά πελάτη, για να διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας ταχύτερα και ομαλότερα.
Μέλος μπορεί να είναι είτε άτομο, είτε εταιρία με μόνιμη κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στην Ελλάδα.
Η εγγραφή ατόμου ως μέλους προϋποθέτει αυτό να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.
Τα μέλη συμφωνούν ότι κατανοούν την Ελληνική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση).
Τα μέλη συμφωνούν ότι θα κάνουν χρήση των ειδών που θα προμηθεύονται μέσω της
armosbooks.grκαι ότι δεν θα εμπορεύονται τα είδη αυτά.
Τα μέλη βεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν κατά την εγγραφή, αλλά και ανά πάσα στιγμή, είναι πλήρεις και σωστές. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε σε περίπτωση χορήγησης ή/και μη διόρθωσης εκ μέρους μέλους λάθος ή μη ισχυόντων ή μη έγκυρων στοιχείων. Όροι.
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία και την δυνατότητα να κάνουν έλεγχο ή /και όποια διόρθωση ή / και ενημέρωσή τους επιθυμούν, πάντα μέσω της ιστοσελίδαςarmosbooks.gr.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν καταθέσει κατά την εγγραφή τους, ανανεώνοντας τα σχετικά προσωπικά τους στοιχεία. Αποτελεί δική τους ευθύνη η κατά πάντα χρόνο εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.
Παράλληλα με τα στοιχεία της εγγραφής, έχουμε γνώση και άλλων πληροφοριών που σας αφορούν και σχετίζονται με τη συχνότητα της χρήσης εκ μέρους σας των προσφερόμενων από εμάς υπηρεσιών, την επισκεψιμότητά σας στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες από αυτήν ή συνδεδεμένες μαζί της. Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας και τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Όροι.
Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθήσεως πωλήσεων και διαγωνισμούς που διεξάγονται κατά καιρούς από την εταιρεία μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες που μας δίνετε όταν απαντάτε σε ερωτηματολόγια ή συμπληρώνετε καταστάσεις με πληροφορίες που σας αφορούν.
Κατά την εγγραφή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τοarmosbooks.gr, μας παρέχετε τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την εμπορική μας επικοινωνία στα εναλλακτικά μέσα και τις προτιμήσεις σας [ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά (email), τηλεφωνικά σε σταθερό, τηλεφωνικά σε κινητό (με κλήση,SMS), ή ακόμα και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax)].
Εάν σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή επιθυμείτε να αλλάξετε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας μας, θα πρέπει να επισκεφθείτε εκ νέου την ιστοσελίδα μας και να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές που θα ισχύουν από τη σχετική εκ μέρους σας τροποποίηση και εφεξής. Όροι.
Εάν επιθυμείτε ή εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία, είτε με ηλεκτρονικά είτε με άλλα μέσα, σας παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε επιλέγοντας κατάλληλα το σχετικό σημείο της σελίδας εγγραφής σας. Η έννοια της εμπορικής αλληλογραφίας περιλαμβάνει ενημέρωση για νέα είδη, προσφορές, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες κλπ που γίνονται από εμάς ή από τρίτους προς εμάς, πάντα όμως, μέσω της ιστοσελίδας μας. Ομοίως εάν σε μεταγενέστερο στάδιο κρίνετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία και αποστέλλοντάς μας σχετικό ρητό μήνυμα.
Eάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εν γένει αλληλογραφία (με οποιοδήποτε μέσο) από την ιστοσελίδα μας, σχετική με σφυγμομετρήσεις, αξιολογήσεις, στείλτε μας σχετικό μήνυμα κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία» .
Παρ’ όλ’ αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και αναγκαίο είτε για λειτουργικούς είτε για διαχειριστικούς λόγους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.
Η διαδικασία διασφάλισης προσωπικών δεδομένων περιγράφει τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για την ασφάλειά σας και τη διαδικασία διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων και τις επιλογές που έχετε ως προς την χρήση τους. Εάν έχετε επιπλέον απορίες ή ζητήματα σχετικά με την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα
armosbooks.gr, παρακαλούμε κάντε κλικ στο «Επικοινωνία» και αποστείλατε μας σχετική σας ερώτηση.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχέση με το θέμα της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει μέτρα και υιοθετήσει σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Σας καλούμε να ενημερωθείτε ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και εάν συμφωνείτε με αυτές να προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας
armosbooks.grεπιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Κωδικοί Εισόδου (
Username) & Ασφαλείας (Password) (όπου αυτό χρησιμοποιείται από τον χρήστη)
Χρήση κωδικοποίησης
SSLγια την καταγραφή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων αποστολής. Όροι.
Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείτε δύο (2) κωδικούς, τον Κωδικό Εισόδου (
Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Κατά την έγγραφή σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, σε τακτά διαστήματα να αλλάζετε τοpasswordσας, να διατηρείτε τον κωδικό αυτό απόρρητο και ΝΑ ΜΗΝ τον αποκαλύπτετε ή να τον κοινοποιείτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Επίσης καλό είναι να μην κάνετε χρήση των ίδιων ή προβλέψιμων ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.
Ο κωδικός Εισόδου (
Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα, καθώς και για όλες τις ενέργειες, τις πράξεις και τις παραγγελίες που προέρχονται, κατατίθενται ή διενεργούνται υπό τον κωδικό εισόδου, τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και γενικότερα το λογαριασμό σας.
Εν γένει φέρετε τον αποκλειστικό κίνδυνο ζημίας δικής σας ή της
armosbooks.grαπό πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στον κωδικό σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και εν γένει η Εταιρεία μας δε δύναται να γνωρίζει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση χρήσης για οιονδήποτε λόγο του μυστικού σας κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ομοίως για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει εξ’ αυτής της αιτίας. Σε κάθε περίπτωση θα θεωρεί πως εσείς τις πράξατε (ενέργειες)/εισήγατε (παραγγελίες) και ουδεμία ευθύνη δύναται να της καταλογισθεί ως προς τούτο.
Επίσης ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την τυπική έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (
Logout). Όροι.
Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον δικό σας κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, με παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας τηλεφωνικά στο 210 3830604.
Εάν η
armosbooks.grέχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας ή να γίνει κακή χρήση της, μπορεί να σας ζητήσουμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας ή ακόμη μπορεί να απορρίψουμε/διακόψουμε/ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας.
Κρυπτογράφηση
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha eCommerce» τηςAlphaBankκαι χρησιμοποιεί κρυπτογράφησηTLS1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(SecureSocketsLayerSSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Το πιστοποιητικόSSL(Secure Sockets Layer) που έχει η ιστοσελίδα μας (armosbooks.gr) επικυρώνει την αυθεντικότητα τουwebsiteμας και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οιonlineεπισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τονbrowserτου χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές.
Χρησιμοποιώντας ένα
SSLπιστοποιητικό, προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και διασφαλίζουμε τιςonlineσυναλλαγές με αυτούς. Δημιουργούμε, έτσι, έναν αξιόπιστο χώρο όπου μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς. Όροι.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει πιστοποιητικό
SSL. Δημιουργούμε, έτσι, έναν αξιόπιστο χώρο όπου μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας παραμένουν απόρρητα εκτός και αν έχει προηγηθεί διαφορετική συνεννόηση μαζί σας, βάσει των «Όροι και κανόνες λειτουργίας»
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή νομίμως υποβληθέν αίτημα δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης διοικητικής αρχής.
(Πολιτική Διαχείρισης Στοιχείων «Προσωπικού Χαρακτήρα»)
Τα στοιχεία «Προσωπικού χαρακτήρα» που μας εμπιστευτήκατε είναι πολύ σημαντικά για μας, και σας βεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε τρίτο, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών δι’ οποιουδήποτε άλλου μέσου.
Το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί 1) προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή απάτη ή δόλος εναντίον της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας, 2) προκειμένου ηarmosbooks.grνα ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που της ετέθησαν από τον νόμο ή αρμόδια δικαστική αρχή, 3) προκειμένου να διασφαλισθούν τα νόμιμα δικαιώματα της εταιρείας μας, πελατών μας ή άλλων.
Στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να δοθεί πρόσβαση σε εταιρεία τεχνικών αναλύσεων, εμπορικών αναλύσεων ή επεξεργασίας δεδομένων –για λογαριασμό μας -στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ακόμα, εν συνόλω, δηλαδή μαζικά και όχι μεμονωμένα σε ατομικό επίπεδο αναγνωρίσιμου προσώπου, ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία είτε για εμπορικούς ή στρατηγικούς σκοπούς, είτε στα πλαίσια εμπορικών μελετών.
Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί. Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση και πρόσβαση προσωπικών πληροφοριών που κάνουν τους χρήστες αναγνωρίσιμους.
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν θα διαθέσει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα πληροφορίες συγκεκριμένων πελατών της σε τρίτους, εκτός και αν υπάρχει η εκ των προτέρων έγγραφη σχετική αδειοδότηση από πλευράς των πελατών ή έχει ακολουθηθεί η νόμιμη οδός. Όροι.
Οι διαδικασίες διασφάλισης συνεπάγονται ότι πιθανά, περιστασιακά, μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητος πριν θέσουμε στην διάθεσή σας ακόμα και τα δικά σας προσωπικά δεδομένα.
Καθώς η λειτουργία του
armosbooks.grβασίζεται στο Διαδίκτυο (Internet), είναι σχεδιασμένο με υψηλά πρότυπα ασφαλείας, ώστε να κάνετε χρήση της πιστωτικής σας κάρτας με τις πλέον ασφαλείς συνθήκες. Όροι.
Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης μίας παραγγελίας αξιοποιούμε ή εμφανίζουμε όχι περισσότερα από τα έξι πρώτα και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας.
Επίσης, πιθανόν συχνά να εμφανίζονται κάποια από τα παραπάνω ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας, η/και η ημερομηνία λήξης της, η/και ο τύπος της κάρτας, πάνω στο παραστατικό αγορών σας.
Κάθε φορά που συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία σχετικά με πληρωμή στην ιστοσελίδα ο
browserσας έρχεται σε κατάσταση ασφαλείας (secure mode), προκειμένου να κρυπτογραφήσει τις πληροφορίες που μας στέλνετε. Για να βεβαιωθείτε ότι είστε στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας, κοιτάξτε στην πάνω σειρά του Διαδικτυακού σαςbrowser. Κανονικά θα πρέπει να βλέπετε ένα κλειστό λουκέτο.
Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στην σελίδα επικοινωνία.
«Cookies»
Tα «Cookies» είναι μικρές δέσμες πληροφοριών (μικρά αρχείαtext) που στέλνονται από έναν διαδικτυακό διακομηστή (web server) σε έναν διαδικτυακό «browser», οι οποίες επιτρέπουν στονserverνα συγκεντρώνει πληροφορίες από τονbrowser. Ένα «cookie» μπορεί να θεωρηθεί σαν μια διαδικτυακή ταυτότητα χρήστη, η οποία λέει στην ιστοσελίδα ότι ο χρήστης την προσεγγίζει. Τα «Cookies» δεν είναι προγράμματα υπολογιστών και δε μπορούν να διαβάσουν άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταδότες ιών ή για να αναγνωρίσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Περιέχουν και μεταφέρουν στην ιστοσελίδα μόνο όσες πληροφορίες οι ίδιοι οι χρήστες έχουν θέσει στην διάθεση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Τα «
Cookies» συμβάλουν ώστε η επαφή μεταξύ του χρήστη και των ιστοσελίδων να γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα. Χωρίς «cookies», θα ήταν πολύ δύσκολο για μια ιστοσελίδα να δώσει την δυνατότητα σε κάποιο επισκέπτη να γεμίσει ένα «καλάθι αγορών» ή να θυμάται τις προτιμήσεις του χρήστη ή τις λεπτομέρειες της εγγραφής του για την περίπτωση μελλοντικής του επίσκεψης. Η ιστοσελίδαarmosbooks.gr, χρησιμοποιεί «cookies» για να επιτρέψει στους πελάτες να μετακινηθούν από κάποιο σημείο της ιστοσελίδας σε άλλο και να προσθέτουν είδη στο «καρότσι αγορών» τους χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κατ’ επανάληψη εγγραφή. Επίσης μας επιτρέπει να σας δίνουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας και την φάση εξέλιξης της παραγγελίας σας.
Η ιστοσελίδα
armosbooks.grχρησιμοποιεί εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψηφιακούmarketingπροκειμένου να προσελκύσει νέους επισκέπτες ή/και πελάτες στην ιστοσελίδα της τεχνολογία βασισμένη στα «cookies» .Hτεχνολογία αυτή λειτουργεί βάσει της αναγνώρισης ενός «cookie» στον διαδικτυακό σας «browser» που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ποια διαφήμιση σας οδήγησε σε εμάς. Η τεχνολογία αυτή δεν έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει προσωπικά σας στοιχεία. Όροι.
HΕυρωπαϊκή οδηγία η σχετική με την Ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Privacy and Electronic Communications), εφεξής ονομαζόμενη η «Οδηγία», η οποία ετέθη σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2002, αναγνωρίζει ότι τα «cookies» είναι «σύννομο και χρήσιμο εργαλείο» για πολλές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων την αναγνώριση της ταυτότητας των χρηστών ιστοσελίδων. Η οδηγία κάνει υποχρεωτική για τις ιστοσελίδες τόσο την ενημέρωση των χρηστών των ιστοσελίδων σε περίπτωση που γίνεται χρήση «cookies» σε αυτές (αυτό ακριβώς και κάνουμε σε αυτό το σημείο όσον αφορά την ιστοσελίδα μας), όσο και την παροχή κάποιων πληροφοριών για το τρόπο χρήσης των «cookies».
Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα σχετικά με το θέμα σε ειδικές ιστοσελίδες .Τέλος, η «Οδηγία» θέτει υποχρέωση στις ιστοσελίδες να ενημερώνουν τους χρήστες τους ότι μπορούν να ρυθμίσουν έτσι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους ώστε να απορρίπτουν τα «
cookies».
Οι περισσότεροι «
browsers» επιτρέπουν στον χρήστη να διακόψει την λειτουργία «cookie». Εάν επιθυμείτε να μάθετε πως να κάνετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην επιλογή «Βοήθεια», στο «Μενού» του δικού σας «browser» ή σε σχετικές ιστοσελίδες.
Όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτό θα περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας (κάτι που είναι σύνηθες στις περισσότερες ιστοσελίδες εμπορικών εταιρειών), καθώς δεν λειτουργούν χωρίς «
cookies».
Η
armosbooks.grχρησιμοποιεί «cookies» για μια σειρά από λόγους, για παράδειγμα για να μας επιτρέψει να απλοποιήσουμε την διαδικασία σύνδεσης για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, για να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των εγγεγραμμένων χρηστών και για να μας επιτρέψει να παρέχουμε τους μηχανισμούς των ηλεκτρονικών αγορών και της διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
Παρ’ ότι δεν χρειάζεται να επιτρέψετε στον «
browser» σας να αποδέχεται «cookies» προκειμένου να κάνει «browse», μεγάλο μέρος της ιστοσελίδας μας και αρκετές από τις προσφερόμενες σε αυτήν υπηρεσίες, απαιτούν να έχετε ενεργοποιημένα τα «cookies» προκειμένου να κάνετε κάποια ηλεκτρονική αγορά από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μας σημείο πώλησης και προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε περιοχές που είναι δεσμευμένες για χρήση μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες.
Όσον αφορά τους μη εγγεγραμμένους χρήστες, τους στέλνονται ανώνυμα «
cookies» ώστε να μπορεί να καταγραφεί η συμπεριφορά αναζήτησης τους (browsingpattern) και να δημιουργηθεί ένα δημογραφικό προφίλ. Επιπλέον, σε όποιον επισκέπτη έχει επιλέξει (κάνει κλικ) σε οποιαδήποτε διαφήμιση της ιστοσελίδαςarmosbooks.grσε άλλη ιστοσελίδα που συνδέεται με τηνarmosbooks.grθα σταλεί ένα προσωρινό (π.χ. 15θήμερης διάρκειας ζωής) ανώνυμο «cookie» που θα μας επιτρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας καμπάνιας και να διαχειριστούμε την σχέση μας με τις σχετιζόμενα με εμάς ιστοσελίδες. Όροι.
«Παραγγελίες»
Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από οποιοδήποτε μέρος όλο το 24ωρο. Η παραγγελία σας θα ελεγχθεί και θα συσκευαστεί προσεκτικά σε κιβώτια ή σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια, η παραγγελία σας θα μεταφερθεί στην προεπιλεγμένη από εσάς ώρα παράδοσης και ένας οδηγός τουarmosbooks.grθα παραδώσει στα χέρια σας την παραγγελία σας και θα επιληφθεί για τις λεπτομέρειες της πληρωμής.
Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η
armosbooks.grσας δίνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους παραγγελίας και πληρωμής. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας, οι επιλογές είναι οι εξής:

Παραγγελία με σύνδεση
Μπορείτε να κάνετε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής νέου μέλους κάνοντας αμέσως μετά το
emailεπιβεβαίωσης που θα λάβετε, σύνδεση στηνarmosbooks.gr.
Στη συνέχεια διαλέγετε τα προϊόντα που θέλετε, τα οποία πάνε αμέσως στο καλάθι των αγορών σας.
Όταν ολοκληρώσετε τα ψώνια σας, κάνετε κλικ στο καλάθι αγορών που βρίσκεται στο πάνω
 δεξιά μέρος της σελίδας σας και πηγαίνετε στην σελίδα με το σύνολο των αγορών σας. Εκεί επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας και στη συνέχεια επιλέγετε:
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε για αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που αυτό δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο
Εάν θέλετε να σας αποστείλουμε την παραγγελία χωρίς να σας αντικαταστήσουμε όποιο προϊόν παρουσιάζει προσωρινή έλλειψη
Στη συνέχεια επιλέγετε τρόπο πληρωμής.
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευρώ!! Όροι.
Έχετε τρεις δυνατότητες.
Πληρωμή με την πιστωτική σας Κάρτα
Πληρωμή με αντικαταβολή ή κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας
Τηλεφωνική Παραγγελία
Καλέστε μας στο 210 3830604 και δώστε μας την παραγγελία σας, καθώς και τα στοιχεία σας: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός.
Στη συνέχεια θα μας ενημερώσετε εάν θέλετε:
να σας ενημερώσουμε για αντικατάσταση προϊόντος στην περίπτωση που αυτό δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο
να σας αποστείλουμε την παραγγελία χωρίς να σας αντικαταστήσουμε όποιο προϊόν παρουσιάζει προσωρινή έλλειψη
Τέλος, μας δίνετε το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας.
Κατώτερα όρια αγορών
Για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
armosbooks.grπρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, απλές και κατανοητές:
1. Το μέλος έχει απεριόριστο όριο σε αξία για να παραγγείλει, αρκεί – αν πρόκειται για πληρωμή με πίστωση -να καλύπτεται από το πιστωτικό όριο της κάρτας του.
2. Ως ελάχιστο όριο παραγγελίας για την παράδοση χωρίς χρέωση ορίζεται το ποσό των 30 Ευρώ (
Μόνο εντός της περιοχής των Αθηνών).
3. Ως ελάχιστο όριο παραγγελίας ορίζεται ποσό από 0,01- 29,99 ευρώ με χρέωση 3,50 ευρώ για την παράδοση
4. Αν η παραγγελία σας δεν συμπληρώνει το παραπάνω όριο, δεν μπορεί να εκτελεστεί. Όροι.
«Μεταφορικά – Επιστροφές »
Η ιστοσελίδαarmosbooks.grως προς όλο το περιεχόμενό της αλλά και τα είδη που εμφανίζονται σ’ αυτήν, δεν αποτελεί πρόταση, αλλά πρόσκληση προς εσάς για υποβολή πρότασης παραγγελίας, της προτεινόμενης δηλαδή παραγγελίας σας, μη δημιουργώντας έτσι καμία νομική δέσμευση του διαθέτοντος και λειτουργούντος την ιστοσελίδα προς σύναψη εν τέλει σύμβασης πώλησης (εν όλω ή εν μέρει) ως προς τα προτεινόμενα εκ μέρους σας είδη.
Επιλέγετε λοιπόν τα είδη που θέλετε και διαμορφώνετε την παραγγελία σας. Εν συνεχεία εμείς συγκεντρώνουμε όσα διαθέσιμα από αυτά είδη υπάρχουν στη διάθεση του
armosbooks.grτα συσκευάζουμε κατάλληλα, και σας τα αποστέλλουμε στον προορισμό που έχετε επιλέξει.
Η αποστολή εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και της Εταιρείας οιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστά και αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα του ηλεκτρονικού καταστήματος
armosbooks.grσε σχέση με τα παραγγελθέντα προϊόντα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρεία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Όροι.
Σε κάθε περίπτωση, η μερική ή η συνολική αποδοχή από εμάς της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας γίνεται μόνον κατά την αντίστοιχα μερική ή συνολική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε σε αυτή την φάση καταρτίζεται η σύμβαση αγοράς μεταξύ μας και χρεώνεστε με τις τιμές που έχετε κατά την ημέρα αποστολής της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας δεσμεύσει (σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας του ποσοστού ΦΠΑ στα προϊόντα, ενδέχεται να παρατηρήσετε διαφοροποιήσεις στην τελική χρέωση). Η εταιρεία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι σε προσφορά.
Ειδικότερα ζητήματα:
Σε σχέση με κάθε προτεινόμενη εκ μέρους σας παραγγελία ΔΕΝ προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (είτε ως προς τον όγκο είτε ως προς την αξία).
Το κόστος μεταφορικών δεν περιλαμβάνεται στην «Αξία ειδών» της προτεινόμενης παραγγελίας.
Τα «Έξοδα αποστολής» ή «Μεταφορικά», προστίθενται στην «Αξία ειδών» της προτεινόμενης παραγγελίας και διαμορφώνεται έτσι η «Συνολική αξία» της προτεινόμενης παραγγελίας.
Είναι δε το ποσό της «Συνολικής αξίας» της προτεινόμενης παραγγελίας αυτό που αναλαμβάνετε την αποπληρωμή του, αυτό δηλαδή που θα δεσμευτεί στην πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της οποίας δώσατε για την διαδικασία αποπληρωμής της παραγγελίας σας και εν τέλει, αυτό που σε περίπτωση πλήρους διαθεσιμότητας ειδών από αυτά της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας θα χρεωθεί στο λογαριασμό της ανωτέρω πιστωτικής σας κάρτας, σύμφωνα με τους «Όρους και κανόνες λειτουργίας» της armosbooks.gr. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας η κάρτα και συνεπακόλουθα ο λογαριασμός θα χρεωθεί με το ποσό της τελικής εκτελεσθείσας παραγγελίας.
Η «Συνολική αξία» της παραγγελίας (Αξία ειδών και Έξοδα αποστολής) θα πρέπει να καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας με την οποία επιλέγει ο πελάτης να αποπληρώσει και η Τράπεζα να εξασφαλίσει την αντίστοιχη της «Συνολικής αξίας» ισόποση δέσμευση.
Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης κατά την παραλαβή της παραγγελίας, η εκτέλεσή της οφείλεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήψη της παραγγελίας από τηνarmosbooks.gr, εκτός εάν υπάρχει είτε πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους είτε συντρέξει λόγος ανώτερης βίας. Όροι.
Ακύρωση παραγγελίας
Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται μόνον τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της
armosbooks.grστο 210 3830604. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης της παραγγελίας ο πελάτης χρεώνεται με το κόστος των μεταφορικών.
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία αποδέσμευσης του αντίστοιχου ποσού στο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την αποπληρωμή της συγκεκριμένης παραγγελίας ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την διαδικασία αποδέσμευσης που ακολουθεί ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας τραπεζικός οργανισμός. Όροι.
Εκτέλεση παραγγελίας – Παράδοση.
Η παράδοση της παραγγελίας σας θα γίνει στην διεύθυνση που εσείς ορίσατε. Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να σας φέρουμε την παραγγελία στο σημείο που επιλέξατε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε νέα ώρα και σημείο παράδοσης.
Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την ώρα και την ημέρα της παράδοσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 της προηγούμενης ημέρας. Εάν η αλλαγή της ώρας ζητηθεί την ημέρα της παράδοσης η
armosbooks.grδεν είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει την παραγγελία την ίδια ημέρα. Σε περίπτωση που η παραγγελίες ολοκληρωθεί την επομένη ο πελάτης θα έχει επιπλέον χρέωση 4 ευρώ, πέραν της αρχικής, για την κάλυψη του κόστους των μεταφορικών. Οι παραδόσεις των παραγγελιών σας, θα γίνονται μόνο τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στη σχετική λίστα. (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-19:00 και Σάββατο 11:00-18:00
Παραλαβή παραγγελίας
Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Tα στοιχεία του ατόμου (ονοματεπώνυμο με κεφάλαια γράμματα) που παρέλαβε καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικού παράδοσης που πρέπει να επιστραφεί στηνarmosbooks.grενυπόγραφο από τον παραλήπτη. Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ο πελάτης υποχρεούται να επιδείξει κατά την παραλαβή τόσο την ταυτότητά του όσο και την πιστωτική κάρτα με την οποία έγινε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που παραλαμβάνει την παραγγελία είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αναφέρεται στην πιστωτική κάρτα η εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παράδοση της παραγγελίας. Όροι.
Τρόπος παράδοσης παραγγελίας
Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην
armosbooks.grκατά την παραγγελία του.
Το κόστος μεταφορικών («Έξοδα αποστολής») βαρύνει τον πελάτη μόνο για παραγγελίες που δεν ξεπέρασαν το όριο των τριάντα (30) ευρώ και διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη, οπότε και αποτελούν μέρος της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του. Αυτό το ποσό της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του είναι και αυτό που δεσμεύεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που επιλέγει να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή της παραγγελίας του.
Τα «Έξοδα αποστολής» συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24 % ή το αντίστοιχο ποσοστό σε περιοχές που εφαρμόζεται Μειωμένος Φ.Π.Α.
Η
armosbooks.grδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τα «Έξοδα αποστολής» κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Περιοχές Εξυπηρέτησης
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εξυπηρετεί αρχικά μόνο τους πελάτες που προέρχονται από την περιοχή της Ελλάδας. Για να μάθετε εάν εξυπηρετούμε την περιοχή σας μπορείτε να κάνετε εγγραφή ή εναλλακτικά να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών. Σε περιοχές εξυπηρέτησης που καλύπτονται μεν από το ΤΚ αλλά είναι σε απομακρυσμένα σημεία, δεν δύναται να γίνει η αποστολή των προϊόντων παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης και επιπλέον χρέωσης μεταφορικών. Όροι.
Περιοχές εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων
Συγχρόνως όμως θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι οι παρούσες περιοχές εξυπηρέτησης διαμορφώθηκαν με κριτήριο την συνεπή και ποιοτική παράδοση των παραγγελιών σας σε συνδυασμό με εκλογικευμένο κόστος μεταφορικών.
Πέραν της κυρίας εισόδου, η παράδοση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει μέχρι την πόρτα διαμερίσματος (± 1) ορόφου σε σχέση με την κύρια είσοδο της διεύθυνσης, ή μέχρι την πόρτα διαμερίσματος οποιουδήποτε ορόφου εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας ικανής χωρητικότητας και εν λειτουργία.
Οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκληθούν στον χώρο, στα μεταφερόμενα είδη, από τα μεταφερόμενα είδη ή κατά την μεταφορά τους από το φορτηγό του μεταφορέα μέχρι το σημείο παράδοσης είναι ευθύνη του παραλήπτη και αποδέχεται τις νόμιμες σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το γεγονός. Όροι.
Επιστροφές
Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σας παρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του και θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε ή να σας πιστώσουμε όλο ή μέρος του ποσού που το αγοράσατε, βάσει της παρακάτω διαδικασίας και βάσει του «Όροι και κανόνες λειτουργίας» του
armosbooks.gr. Όροι.
Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης, δωροεπιταγές κτλ).
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως τα έξοδα αποστολής που χρεώνονται στον πελάτη για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν, δεν επιστρέφονται.
Ειδικότερα:
Α. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της
armosbooks.gr
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της
armosbooks.grμπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες, με υπαιτιότητα τηςarmosbooks.gr:
1) Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε ή σε ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που παραγγέλθηκε,
2) Το είδος κατά την παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της) ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδρά στην χρήση του,
3) Το είδος, κατά την παράδοση, διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό.
Επισημαίνεται πως για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως κατά την παραλαβή από αμφότερα τα μέρη. Για αυτό το σκοπό σας ζητούμε να υπογράφετε σχετικό έντυπο με το οποίο βεβαιώνετε ότι έχετε παραλάβει ορθά το σύνολο της παραγγελίας. Εάν έχετε υπογράψει ότι παραλάβατε ορθά την παραγγελία, τότε η
armosbooks.grδεν μπορεί να δεχθεί επιστροφή προϊόντος. Όροι.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πελάτης δύναται
1) είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής,
2) είτε να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την
armosbooks.grστο τηλέφωνο 210 3830604, «Εξυπηρέτηση Πελατών».
Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της
armosbooks.grθα πραγματοποιείται είτε με μέσα της απολύτου επιλογής της (προσωπικό και μεταφορικά μέσα), είτε με προσωπική φροντίδα και έξοδα του πελάτη, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με τον Διαχειριστή πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών».
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η επιστροφή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του πελάτη.
«Διαδικασία Πίστωσης»
Μετά την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή απόδειξης επιστροφής λιανικής, ο πελάτης θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα με το παρακάτω περιεχόμενο στο οποίο καλείται και να ανταποκριθεί εντός 10 εργασίμων ημερών.
Aγαπητέ μας πελάτη,
Για την αξιακή ρύθμιση και λογιστική τακτοποίηση των εμπορευμάτων που παραλάβαμε από εσάς (ως επιστροφή προς το ηλεκτρονικό κατάστημα
armosbooks.gr), εκδόθηκαν τα κατάλληλα πιστωτικά παραστατικά τα οποία και θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά. Όροι.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη για τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση αναιτιώδους υπαναχώρησης. Στις περιπτώσεις δηλαδή, κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με την ευθύνη, επιμέλεια και τα έξοδα αποστολής τους, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Διαχειριστή πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών» τηλέφωνο 210 3830604. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι τηςarmosbooks.grαπό τον πελάτη ή/και τρίτο εμπλεκόμενο σε σχέση με την καταβολή του κόστους μεταφορικών που θα απαιτηθεί για την επιστροφή του προϊόντος στηνarmosbooks.gr. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή ηarmosbooks.grδεν έχει την υποχρέωση να τα παραλάβει ή έχει το δικαίωμα να τα παραλάβει και να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτε εξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.
Εν γένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης, θα πρέπει ο πελάτης να έχει πλήρως εξοφλήσει το χρέος του προς την
armosbooks.gr, τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους, όσο και τις χρεώσεις μεταφορικών.

« Τιμές »
Στόχος της
armosbooks.grείναι η διασφάλιση των καλύτερων τιμών της αγοράς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για τις μεταβολές όλων των τιμών, παρέχοντας στον πελάτη την πληροφορία που χρειάζεται. Όροι.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η
armosbooks.grθα εκτελεί τις παραγγελίες σας βάσει των τιμών που ίσχυαν και εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα κατά την στιγμή της κατάθεσης της πρότασης παραγγελίας σας για τα είδη που περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενη παραγγελία σας, ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις και αλλαγές μέχρι τη στιγμή αποδοχής εκ μέρους μας της πρότασής σας, εκτέλεσης και έκδοσης των συνοδευτικών παραστατικών της παραγγελίας σας. Οι τροποποιήσεις δεν αυξάνουν ούτε μειώνουν το ποσό της χρέωσής σας.
Τα είδη που σας αποστέλλονται σε αντικατάσταση ειδών που παραγγείλατε χρεώνονται στην τιμή που εμφανίζεται ή ισχύει στην ιστοσελίδα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας.
Το τελικό ποσό χρέωσής σας είναι ίσο με την αξία της παραγγελίας που τελικώς εκτελείται (κατά την φάση εκτέλεσης, αφού έχει προηγηθεί η προετοιμασία της παραγγελίας). Το ποσό της τελικής παραγγελίας και χρέωσης είτε συμπίπτει με το συνολικό ποσό της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας (αφού είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα), είτε είναι μικρότερο από αυτό της συνολικής προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας (αφού είναι διαθέσιμα μερικά από τα προϊόντα).
Οι τιμές ειδών που διατίθενται μέσω της
armosbooks.grτης ίδιας ημέρας εκτέλεσης, μπορεί να παρουσιάσουν διαφορές, επειδή προέρχονται από διαφορετικές ημέρες κατάθεσης της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας.
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται επίσης στις τιμές μεταφορικών της armosbooks.gr, όπως αυτές εμφανίζονται κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης παραγγελίας σας κατά την στιγμή που την οριστικοποιείτε.
Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα αποστολής. Όροι.
Στις επιπλέον επιβαρύνσεις όπως π.χ. έξοδα αποστολής, ταχυδρομικά, συσκευασία, δεν εφαρμόζεται έκπτωση ή προσφορά, εκτός και εάν γίνεται διαφορετική συγκεκριμένη αναφορά στην περιγραφή.
Σε περίπτωση που κατά την ίδια περίοδο αγοράς έχουν ανακοινωθεί περισσότερες της μίας προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις, οι οποίες είτε σχετίζονται με το σύνολο της παραγγελίας, είτε με ομάδες προϊόντων, είτε με συγκεκριμένα είδη, θα εφαρμόζεται μόνον μία και δη η πιο συμφέρουσα για τον πελάτη.
Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί.
Η
armosbooks.grδεν είναι υπόχρεη σε κανένα πελάτη ή νοικοκυριό για οποιαδήποτε οικονομική ζημία που μπορεί να προέκυψε από άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρηση εκτέλεσης, ακύρωση, απόσυρση/διακοπή οποιασδήποτε παραγγελίας ή οποιασδήποτε αδυναμίας ή αποτυχίας οποιουδήποτε πελάτη ή νοικοκυριού στο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσφοράς, έκπτωσης, προωθητικής ενέργειας αυτού για οποιονδήποτε λόγο.
Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή εκπτωτικής περιόδου. Όροι.
« Τρόποι Πληρωμής »
Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή γίνεται:
1. Μετρητοίς, με αντικαταβολή κατά την παράδοση,
2. Με δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των
Visa,MasterCard,Maestro,American Express,Diners. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστε μας στο210 3830604.
3.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας
Εάν κατά τον έλεγχο, πριν από κάθε εκτέλεση παραγγελίας, προκύψει ότι η πιστωτική σας κάρτα δεν ισχύει, ή ότι δεν καλύπτεται από το πιστωτικό σας όριο, για να εκτελεστεί η παραγγελία σας θα πρέπει να εξοφληθεί «μετρητοίς, με αντικαταβολή».
Μέσω Πιστωτικής κάρτας
Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω των πιστωτικών καρτών
VISAκαιMASTERCARD, εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από τράπεζες ή/και τραπεζικούς οργανισμούς που διαθέτουν έδρα δραστηριότητας στην Ελλάδα. Την έδρα αυτή οφείλει να γνωρίζει ο κάτοχος της κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί από διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και για τη νόμιμη χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου. Όροι.
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξεως της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές σας μέσω της ιστοσελίδας είναι τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας σας. Η πληρωμή γίνεται κατά την φάση της προετοιμασίας προς αποστολή των ειδών της προτεινόμενης παραγγελίας σας και εάν διαπιστωθεί ότι η κάρτα έχει λήξει, θα αδυνατούμε να ολοκληρώσουμε την αποπληρωμή της παραγγελίας σας και να διεκπεραιώσουμε την διαδικασία εκτέλεσης της.
« Εξαιρούμενες υπηρεσίες »
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν την παροχή ηλεκτρονικού υπολογιστή (
computer) ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Προκειμένου να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet) και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις . Ηarmosbooks.grδεν έχει καμία υποχρέωση σχετική με κόστος απόκτησης του αναγκαίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικού, σύνδεσης, τηλεφωνικό κόστος, κόστος χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο κόστος ενδεχομένως αναλάβετε. Όροι.
« Πνευματικά δικαιώματα »
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
armosbooks.grπροστατεύεται ως προς τοcopyright, το σχεδιασμό, τα προγράμματα, τα κατατεθειμένα σήματα, τη βάση δεδομένων, τους διακριτικούς τίτλους, τα σήματα και λογότυπα, τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα σχέδια, κείμενα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π. που αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τηςarmosbooks.grεπιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Μπορείτε να κάνετε χρήση ή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή πάνω σε σκληρό δίσκο (αλλά όχι μέσα σε επεξεργαστή [
server] ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη με Δικτυακό τόπο) ή να κάνετε εκτύπωση αυτού του περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε κάθε υπόδειξη και επισημείωση περίcopyright, πνευματικών δικαιωμάτων και οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος και δεν τροποποιείτε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της ούτε αναπαράγετε ούτε παρουσιάζετε δημοσίως ούτε διανέμετε. Ήτοι, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διαφοροποίηση, εγγραφή, σύνδεση, μετάδοση, μεταβίβαση, αντιγραφή ή/και διανομή ή ακόμα η εκμετάλλευση ή χρήση για δημόσιους ή/και εμπορικούς σκοπούς του συνόλου ή μέρους υλικού της ιστοσελίδαςarmosbooks.grχωρίς την άδεια τηςarmosbooks.gr. Ρητά απαγορεύεται ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όροι.
Με αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας, δεν παρέχεται άδεια για χρήση οποιουδήποτε κατατεθειμένου σήματος της
armosbooks.gr, της ιστοσελίδαςarmosbooks.grή συγγενών ή συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων εταιρειών , περιλαμβανομένων, αλλά και όχι μόνον, των κατατεθειμένων σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων καιdomain names armosbooks.gr. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
« Περιορισμοί »
Την ιστοσελίδα δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάποιο από τους παρακάτω σκοπούς:
Δημοσίευση, μετάδοση, αποστολή και διασπορά με οιονδήποτε τρόπο παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου, άσεμνου, χυδαίου υλικού που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, του απορρήτου, της ανηλικότητας. Όροι.
• μετάδοση, διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα, συνεπάγονται αστική ευθύνη ή, εν γένει, αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων, κανονισμών ή/και αρχών πρακτικής
• ανεπίτρεπτη πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών τρίτων
• παρενόχληση τρίτων ή ανάμιξη με οποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσω της ιστοσελίδας
armosbooks.gr.
• παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
• ανάμιξη ή παρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με την ιστοσελίδα
armosbooks.gr.
• παραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή υλικού που προστατεύεται με
copyrightχωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου ή/και δημιουργού του.
• μετάδοση σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με
emailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με
emailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
• ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Η
armosbooks.grδιατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάρτηση/δημοσίευση υλικού στην ιστοσελίδα ή την απόσυρση ήδη αναρτημένου/δημοσιευμένου υλικού στην ιστοσελίδα της.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο αναγόμενη σε κακή ή αθέμιτη ή παράνομη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Όροι.
Σε περίπτωση κατά την οποία η
armosbooks.grεμπλακεί σε οιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εξ αυτής της αιτίας,
Ενδεικτικά Θα μας αποζημιώσετε για κάθε βλάβη, υποχρέωση, κόστος και δαπάνη που επωμιστήκαμε ή μας επιβλήθηκε, για κάθε φθορά που αποδόθηκε σε υπαιτιότητά μας βάσει οποιασδήποτε απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, και για κάθε συνολικό συμβιβαστικό ποσό που πληρώθηκε από εμάς στα πλαίσια οποιουδήποτε συμβιβασμού, προκύπτουσα ή σχετική με :
οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς είναι συκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ισχύοντος νόμου, κανονισμού ή αρχών πρακτικής
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων
copyrightαυτού του τρίτου ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης, και
• οποιαδήποτε πρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιοδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορική αρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.
armosbooks.gr
Η ιστοσελίδα
armosbooks.grαποσκοπεί στο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας κατατοπίσουμε για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Όροι.
Επικοινωνήστε μαζί μας για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος, και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στο εύλογα δυνατό, άμεσο χρονικό διάστημα. Ευπρόσδεκτο θα είναι κάθε σχόλιο ή παρατήρηση το οποίο κρίνετε απαραίτητο για την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η άψογη εξυπηρέτησή σας, μέσα από την καταγραφή των αναγκών σας. Μπορείτε να μας στείλετε
emailμέσω της σχετικής φόρμας ή να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών τηςarmosbooks.grστο τηλέφωνο : 210 3830604 από τις 09:00 – 19:00, από Δευτέρα έως Σάββατο.
Η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα επίσης μπορεί από καιρού εις καιρόν να μην είναι επιτρεπτή προκειμένου είτε να διευκολυνθούν διορθωτικές παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα, είτε για λόγους συντήρησης της ιστοσελίδας, είτε για την εισαγωγή στην ιστοσελίδα νέων δυνατοτήτων ή/και υπηρεσιών. Η
armosbooks.grθα προσπαθεί να αποκαταστήσει την λειτουργία της ιστοσελίδας στο εύλογα δυνατό, άμεσο χρονικό διάστημα. Όροι.
Υποχρεώσεις της ιστοσελίδαςarmosbooks.gr
Η ιστοσελίδα
armosbooks.grπαρέχεται χωρίς δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. Εσείς αναλαμβάνετε το ρίσκο που σχετίζεται με την χρήση του Διαδικτύου (Internet).
Η ιστοσελίδα παρέχει περιεχόμενο από άλλες πηγές ή ιστοσελίδες του διαδικτύου και ενώ η
armosbooks.grπροσπαθεί να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδαarmosbooks.grείναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητος, δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη εάν, εν τέλει, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ηarmosbooks.grδεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις ή για οποιαδήποτε αποτελέσματα προέκυψαν από την χρήση τέτοιου υλικού και περιεχομένου ή για οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ιστοσελίδα. Εάν ηarmosbooks.grενημερωθεί για ανακρίβειες του περιεχομένου της ιστοσελίδας ,θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις ανακρίβειες σε άμεσα εύλογο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, αρνούμεθα κάθε υποχρέωση ή ευθύνη σχετική με τα παρακάτω:
• Ασυμβατότητα της ιστοσελίδας με οποιαδήποτε συσκευή σας, λογισμικό ή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση.
• Τεχνικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων λαθών ή διακοπών της ιστοσελίδας
• Ανεπάρκεια της ιστοσελίδας στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας. Όροι.
Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό βάσει του ισχύοντος νόμου, συμφωνείτε ότι η
armosbooks.grδεν θα ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια εισοδήματος, κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, άσκοπη δαπάνη, απώλεια ιδιωτικότητος κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω ή σχετίζεται με την ιστοσελίδα.
Τίποτε από τα αναφερόμενα σε αυτήν την παράγραφο δεν σχετίζεται με την υποχρέωση της
armosbooks.grσχετικά με είδη που επωλήθησαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ιστοσελίδες «Τρίτων»
Για την διευκόλυνση των πελατών της
armosbooks.grπεριλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες τρίτων το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών, ή με υλικό που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της.
Η
armosbooks.grδεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια των πληροφοριών ούτε και για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων. Δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα και κακή λειτουργία τους ούτε και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών.
Η
armosbooks.grδεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (Internet) ή διεθνείς ιστοσελίδες ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα άλλη πέρα της ιστοσελίδαςarmosbooks.gr.
Η ύπαρξη παραπομπής ή συνδέσμου της ιστοσελίδας
armosbooks.grμε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρεία μας του περιεχομένου ή άλλων στοιχείων ή του βαθμού ασφαλείας και των όρων διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εν λόγω ιστοσελίδας. Όροι.
Οι “Όροι και κανόνες λειτουργίας” καθώς και οι όροι οι σχετικοί με την «Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων» της ιστοσελίδας
armosbooks.grισχύουν μόνο για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτήν λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες και όρους ασφαλείας ως προς τους οποίους φέρετε την ευθύνη να ενημερωθείτε προτού προβείτε στην χρήση τους.
« Διαφημίσεις και χορηγίες »
Μέρος της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις και χορηγίες. Οι διαφημιζόμενοι και οι χορηγοί είναι υπεύθυνοι στο να εξασφαλίζουν ότι το υλικό που καταθέτουν προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα είναι συμβατό με τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε και αναλαμβάνουμε ευθύνη ως προς το ανωτέρω ούτε για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στο διαφημιστικό ή στο χορηγικό υλικό.
« Ισχύουσα νομοθεσία »
Οι συμβάσεις μέσω της ιστοσελίδας
armosbooks.grκαι του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εδώ όροι και κανόνες λειτουργίας διέπονται από και συνάδουν με τους Ελληνικούς νόμους και οποιαδήποτε αντιδικία θα κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια, και συγκεκριμένα υπό την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.
« Διεθνής χρήση »
Η
armosbooks.grδεν υπόσχεται ότι υλικό της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε περιοχές εκτός Ελλάδος και η προσέγγιση της ιστοσελίδας από περιοχές όπου το περιεχόμενο της παραβιάζει τον νόμο ή το δίκαιο, απαγορεύεται. Εάν επιλέγετε να προσεγγίσετε αυτή την ιστοσελίδα από περιοχή εκτός Ελλάδος ,το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και δική σας ευθύνη ως προς την τήρηση των τοπικών νόμων, κανόνων και πρακτικών ηθικής. Όροι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνον για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνον για την εν λόγω χώρα: Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να λάβει και να εκτελέσει παραγγελίες στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνον.
18. Χρήση «Κοινωνικών ιστοσελίδων» (
communityήsocial sites)
Κάθε κοινωνική ιστοσελίδα (όλες μαζί «Κοινωνικές ιστοσελίδες») επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της μέσω μηνυμάτων, σημείων καταχώρησης μηνυμάτων (
message boards) και άλλων μέσων ομαδοποίησης χρηστών (forums). Σας συνιστούμε να μην καταθέτετε ή με οποιοδήποτε τρόπο κοινοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα στις «Κοινωνικές ιστοσελίδες» (π.χ. την διεύθυνση και το τηλέφωνό σας).
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις «Κοινωνικές ιστοσελίδες» για οποιονδήποτε από τους παρακάτω σκοπούς:
• διασπορά παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, ρατσιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου, χυδαίου υλικού
• μετάδοση, διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα, συνεπάγονται αστική ευθύνη ή εν γένει αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων, κανονισμών ή/και αρχών πρακτικής
• ανεπίτρεπτης πρόσβασης σε συστήματα υπολογιστών τρίτων
• ανάμιξη με οποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσα από τις «Κοινωνικές ιστοσελίδες»
• παραβίαση οποιονδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
• ανάμιξη ή παρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με την ιστοσελίδα
armosbooks.gr
• παραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή υλικού που προστατεύεται με
copyrightχωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου ή/και δημιουργού του.
• Μετάδοση υλικού που περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προώθησης ειδών ή/και υπηρεσιών, επιστολές μαζικής αποστολής (
junk mail), αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή «spam»,
• Δημοσιοποίηση άλλου ατόμου,
• Αναφορά σε άλλες ιστοσελίδες εκτός των ιστοσελίδων της
armosbooks.grή
• Διαφήμιση
Η
armosbooks.grδεν αντιπροσωπεύεται από την εγκυρότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ,πληροφορίας ή άποψης/τοποθέτησης που αναρτάται στους πίνακες μηνυμάτων (message boards) από οποιονδήποτε τρίτο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αναρτάτε στους πίνακες μηνυμάτων και οι απόψεις που εκφράζονται από μεμονωμένα άτομα δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις τηςarmosbooks.gr. Όροι.
Θα είστε υπεύθυνοι για :
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς είναι συκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ισχύοντος νόμου, κανονισμού ή αρχών πρακτικής
• οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς συνιστά παραβίαση ως προς τα δικαιώματα
copyrightτου τρίτου αυτού ή άλλα πνευματικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσης ,και
• οποιαδήποτε πρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιαδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορική αρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση των «Κοινωνικών ιστοσελίδων» από εσάς.
Καταθέτοντας υλικό εξουσιοδοτείτε την
armosbooks.gr, της αναγνωρίζετε το μη αποκλειστικό δικαίωμά της και την αδειοδοτείτε για συνεχή, ελεύθερη δικαιωμάτων (royaltyfree) δυνατότητα να το αναπαράγει, να το διορθώνει /μεταποιεί, να το μεταφράζει να το διαθέτει, διανέμει και να περαιτέρω αδειοδοτεί σχετικά με το υλικό αυτό εν συνόλω ή εν μέρει και σε οποιαδήποτε μορφή.
Θα είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια και κόστος επιβαρυνθούμε λόγω της παραβίασης από εσάς αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας των «Κοινωνικών ιστοσελίδων». Όροι.
« Διάφορα »
Δεν μπορείτε να αναθέσετε, περαιτέρω εκχωρήσετε ή εν γένει μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας προκύπτει από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας.
Εάν κάτι που προβλέπεται από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας βρεθεί να είναι αβάσιμο ή άκυρο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, το αβάσιμο σημείο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπολοίπων όρων και κανόνων, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας, η
armosbooks.grδύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την αποζημίωσή της σε μετέπειτα χρονική στιγμή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση παραβιάσετε αυτούς τους όρους και κανόνες.
Η
armosbooks.grδεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας που προέκυψε από συνθήκες πέραν του ελέγχου της.
Η μη άσκηση εκ μέρους της
armosbooks.grοιουδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους και κανόνες, δε συνιστά παραίτησή της από την άσκησή τους στο μέλλον ούτε και ακύρωση ή μη ισχύ των όρων και κανόνων.
• Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το
armosbooks.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Όροι.

Εκδόσεις Αρμός