Έλληνες συγγραφείς

Έλληνες συγγραφείς

ellines sigrafis

Αθανασοπούλου – Κυπρίου Σπυριδούλα.  Αργυρόπουλος Χ. Ανδρέας.  Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος (Γιαννουλάτος).  Βαϊτσαράς Γιάννης.  Βαμβουνάκη Μάρω.  Βαρβιτσιώτης Τάκης.  Βαρθαλίτης Γιώργος (Varthalitis Giorgos).  Βαρθολομαίος – Οικουμενικός Πατριάρχης.  Βαρτζόπουλος Ιωάννης (Vartzopoulos Ioannis).  ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (Vivilakis Iosif).  Γιωσαφάτ Ματθαίος (Jiosafat Matthew).  Γουνελάς Σωτήρης (Gounelas Sotiris).  Δημητρακόπουλος Αρ. Φώτιος.  Δημόπουλος Βασίλης.  Διακογιάννης Νίκος.  Διακοπαναγιώτης Ναθαναήλ – Μητροπολίτης Κώου & Νισύρου.  Ζαχαριάδης Τρύφων.  Ζιάκας Ι. Θεόδωρος.  Ζουράρις Κώστας (Zouraris Kostas).  Ζωιόπουλος Παντελής (Zoiopoulos Pantelis).  Θερμός π. Βασίλειος (Thermos Vasileios).  Καθρεπτίδης Παντελεήμων – Μητροπολίτης Κορωνείας.  Κακαβούλης Αλέξανδρος.  Καλιόρης Μ. Γιάννης.  Καλλιτεράκη Ευτυχία.  Καραβασίλης Δημήτρης.  Καραγιάννη Ελένη (Karagianni Heleni).  Καραγιάννης Δημήτρης (Karagiannis Dimitris).  Καραδήμα Λίλα (Karadima Lila).  Καρακαλλινός π. Αλέξιος.  Καραλής Γεώργιος.  Κίσσας Γιώργος.  Κοκκινάρης Μιχαήλ.  Κολύμβα Καδιώ (Kadio Kolymva).  Κόντογλου Φώτης.  Κόρδης Γιώργος (Kordis Giorgos).  Κουρέτας Δημήτρης (Dimitris Kouretas).  Κουστένης π. Ανανίας.  Κοφινάς π. Σταύρος.  Λαδιά Ελένη (Ladia Eleni).  Λάνταβος Κώστας.  Λουδοβίκος π. Νικόλαος.  Μαμαλάκης Ηλίας (Ilias Mamalakis).  Μανωλόπουλος Σωτήρης.  Μεταλληνός π. Γεώργιος (Metallinos Georgios).  Μιχαλοπούλου Χριστίνα (Christina Michalopoulou).  π. Φιλόθεος Φάρος (Filotheos Faros).  π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (Char. Papadopoulos).  Παπαθανασίου Ν. Θανάσης (Papathanasiou Thanasis).  Ράμφος Στέλιος (Ramfos Stelios).  Σοϊλεντάκης Π. Νικόλαος (Soilentakis Nikolaos).  Σταμούλης Χρυσόστομος.  Τσέγκος Κ. Ιωάννης.  Φωτίου Σ. Σταύρος.  Χαντάς Μιχάλης (Chantas Mixalis).
Sort By:
Show
  • View as :

Χαλδαιάκης Αχιλλέας

0 Reviews

Ὁ Ἀ­χιλ­λεὺς Γ. Χαλ­δαι­ά­κης γεν­νή­θη­κε στὴν Ἀ­θή­να τὸ ἔ­τος 1969. Σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γί­α καὶ Μου­σι­κο­λο­γί­α στὴν Ἀ­θῆ­να. Πα­ρα­κο­λού­θη­σε με­τα­πτυ­χι­α­κὰ μα­θή­μα­τα στὴ Θε­ο­λο­γι­κὴ Σχο­λὴ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν [με­τα­πτυ­χι­α­κὸ δί­πλω­μα εἰ­δί­κευ­σης μὲ τὴν ἐρ­γα­σί­α: Ὁ γέ­ρων Ἰ­ε­ρό­θε­ος (1762-1814). Ἡ πο­λι­τεί­α τοῦ κτί­το­ρος τῆς ἱ­ε­ρᾶς μο­νῆς προ­φή­του Ἡ­λι­οῦ Ὕ­δρας καὶ κρι­τι­κὴ ἔκ­δο­ση τοῦ Βί­ου του (ἔκ­δο­ση: Ἀ­θῆ­ναι 2001, σσ. 616)] καὶ ἀ­να­γο­ρεύ­θη­κε δι­δά­κτωρ τοῦ Τμή­μα­τος Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν [δι­δα­κτο­ρι­κὴ δι­α­τρι­βὴ μὲ θέ­μα: Ὁ πο­λυ­έ­λε­ος στὴν βυ­ζαν­τι­νὴ καὶ με­τα­βυ­ζαν­τι­νὴ με­λο­ποι­ί­α (ἔκ­δο­ση: Ἀ­θῆ­ναι 2003, σσ. 992)].

Ὑ­πη­ρε­τεῖ στὸ Τμῆ­μα Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 1992 [ἀρ­χι­κὰ ὡς ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νερ­γά­της (δι­δά­σκων βά­σει τοῦ προ­ε­δρι­κοῦ δι­α­τάγ­μα­τος 407/80), στὴ συ­νέ­χει­α δὲ ὡς λέ­κτωρ (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 1999), ὡς ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2004), ὡς μό­νι­μος ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2008), (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2010) ὡς ἀ­να­πλη­ρω­τὴς κα­θη­γη­τής, καὶ τώρα ὡς τακτικὸς καθηγητής], στὸ γνω­στι­κὸ ἀν­τι­κεί­με­νο τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας. Κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν.

Πα­ράλ­λη­λα δι­α­τε­λεῖ: χο­ράρ­χης τοῦ χο­ροῦ ψαλ­τῶν Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· πρω­το­ψάλ­της τοῦ ἱεροῦ προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Αἰγάλεω)· γε­νι­κὸς γραμ­μα­τέ­ας τοῦ συ­νο­δι­κοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας· ἰ­δρυ­τι­κὸ μέ­λος καὶ δι­α­χει­ρι­στὴς τῆς ἀ­στι­κῆς μὴ κερ­δο­σκο­πι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἀ­να­το­λῆς τὸ πε­ρι­ή­χη­μα·ἰ­δρυ­τι­κὸ μέ­λος τῆς ἀ­στι­κῆς μὴ κερ­δο­σκο­πι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἡ Αἰ­γι­ναί­α (καὶ ἀρ­χι­συν­τά­κτης τῆς ὁ­μώ­νυ­μης ἑ­ξα­μη­νι­αί­ας πε­ρι­ο­δι­κῆς πο­λι­τι­στι­κῆς ἔκ­δο­σης γιὰ τὰ πρῶ­τα δε­κα­τέσ­σε­ρα τεύ­χη της)· ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νυ­πεύ­θυ­νός της κρι­τι­κῆς ἔκ­δο­σης τῶν Ἁ­πάν­των τοῦ ἁ­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου· μέ­λος λοι­πῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν σω­μα­τεί­ων (π.χ. The International Society for Orthodox Church Music, American Society of Byzantine Music and Hymnology) καὶ καλ­λι­τε­χνι­κῶν συλ­λό­γων.

Ἀ­να­πτύσ­σει, ἐ­πί­σης, καὶ μί­α δι­ε­θνῆ καλ­λι­τε­χνι­κὴ πο­ρεί­α ὡς χο­ράρ­χης, ἀ­φοῦ πολ­λὲς φο­ρὲς με­τα­κα­λεῖ­ται ὡς ἐ­πι­σκέ­πτης χο­ράρ­χης ἀ­πὸ γνω­στά, ἐ­κτὸς Ἑλ­λά­δος, χο­ρω­δι­α­κὰ σχή­μα­τα, σχή­μα­τα ποὺ σχε­τί­ζον­ται ἢ καὶ ὄ­χι μὲ τὸν χῶ­ρο τῆς πα­ρα­δο­σι­α­κῆς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς. Ἔ­τσι, ἔ­χει ἤ­δη πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σχε­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις, στὴν Εὐ­ρώ­πη καὶ στὴν Ἀ­με­ρι­κή, μὲ με­γά­λη δι­ε­θνῆ ἐ­πι­τυ­χί­α καὶ θε­τι­κό­τα­το ἀ­πό­η­χο. Ἐ­πι­ση­μαί­νον­ται ἐ­δῶ οἱ τε­λευ­ταῖ­ες δου­λειές του: ἀ­φε­νὸς μὲν στὸ Tallinn τῆς Ἐ­σθο­νί­ας, ὡς προ­σκε­κλη­μέ­νος χο­ράρ­χης (guest director) τοῦ RAM-The Estonian Male Choir, στὸ πλαί­σι­ο τοῦ 16ου δι­ε­θνοῦς φε­στι­βὰλ Credo (Credo XVI. The International Festival of Orthodox Sacred Music. 24 September-4 Oktober 2009. Estonia), ὅ­που καὶ δι­ηύ­θυ­νε τὴ δι­ά­ση­μη ἀν­τρι­κὴ 50μελη κρα­τι­κὴ χο­ρω­δί­α τῆς Ἐ­σθο­νί­ας σὲ ἕ­να πρό­γραμ­μα ἀ­μι­γῶς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς, ἀ­φε­τέ­ρου δὲ στὸ Portland καὶ στὸ Seattle τῆς Ἀ­με­ρι­κῆς, ἐ­πί­σης ὡς προ­σκε­κλη­μέ­νος χο­ράρ­χης (guest director) τῆς Cappella Romana, ὅ­που καὶ πα­ρου­σί­α­σε (τὸν Ἰ­α­νου­ά­ρι­ο τοῦ 2010) μὲ τὴ συγ­κε­κρι­μέ­νη δι­ε­θνοῦς φή­μης ἀ­με­ρι­κα­νι­κὴ χο­ρω­δί­α ἕ­να ἀ­μι­γῶς βυ­ζαν­τι­νὸ μου­σι­κὸ πρό­γραμ­μα ὑ­πὸ τὸν τί­τλο A Byzantine Christmas (δί­νον­τας μά­λι­στα πρὶν ἀ­πὸ κά­θε συ­ναυ­λί­α καὶ σχε­τι­κὴ δι­ά­λε­ξη/pre-concert lecture).

Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει δέ­κα αὐ­το­τε­λῆ βι­βλί­α καὶ ἔ­χει ἐ­πι­με­λη­θεῖ τῆς ἔκ­δο­σης ἰ­σά­ριθ­μων συλ­λο­γι­κῶν τό­μων (πρα­κτι­κῶν συ­νε­δρί­ων, τι­μη­τι­κῶν τό­μων κ.λπ.). Δε­κά­δες ἄλ­λες με­λέ­τες τοῦ ἔ­χουν κα­τα­χω­ρι­σθεῖ σὲ πε­ρι­ο­δι­κὰ καὶ συλ­λο­γι­κοὺς τό­μους, ἐ­νῷ εἶ­ναι ἐ­πί­σης τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της καὶ σύμ­βου­λος σχε­τι­κὰ μὲ τὰ βυ­ζαν­τι­νο­μου­σι­κο­λο­γι­κὰ λήμ­μα­τα σὲ ἐγ­κυ­κλο­παι­δεῖ­ες. Συμ­με­τέ­χει, ἀ­κό­μη, σὲ δι­ε­θνῆ μου­σι­κο­λο­γι­κὰ καὶ θε­ο­λο­γι­κὰ συ­νέ­δρι­α. Ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κή του δρα­στη­ρι­ό­τη­τα ἑ­στι­ά­ζε­ται στοὺς γνω­στι­κοὺς χώ­ρους τῆς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κο­λο­γί­ας, μου­σι­κῆς λα­ο­γρα­φί­ας, χρι­στια­νι­κῆς λα­τρεί­ας, ἁ­γι­ο­λο­γί­ας καὶ ὑ­μνο­λο­γί­ας.

Χαμουδοπούλου-Κωνσταντινίδου Βιργινία

0 Reviews

Η Βιργινία Δ. Χαμουδοπούλου – Κωνσταντινίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Αρχαιολογικού – Ιστορικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος τριών ξένων γλωσσών. Εργάσθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών ως επιστημονική βοηθός, όπου εξειδικεύθηκε στη νομισματολογία. Ασχολούμενη με την ιστορία διορίσθηκε στο Λύκειο Μ. Αηδονοπούλου, όπου δίδαξε κυρίως αρχαία ελληνικά και ιστορία (1967-1984). Από το 1984 έως το 1992 δίδαξε στα Λύκεια Αποδήμων Ελληνοπαίδων Βαρυμπόμπης και Ελληνικού. Το 1981 άρχισε τη συγγραφική της εργασία. Συνεργάσθηκε με το περιοδικό «Νέα Εστία» (1981-1994), όπου δημοσίευσε ιστορικές μελέτες, ενώ παράλληλα έδινε διαλέξεις και έγραφε άρθρα ιστορικού-αρχαιολογικού περιεχομένου. Το 1997 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο από τον μουσικό εκδοτικό οίκο Παπαγρηγορίου – Νάκα: «Η τέχνη των ήχων», απάνθισμα μουσικών μελετών του Δημητρίου Χαμουδοπούλου. Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίσθηκε ως διδακτικό εγχειρίδιο στο μάθημα «Αισθητικής της μουσικής» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ακαδ. έτος 2001-2002). Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται με την εν γένει προσφορά των Ελλήνων Μικρασιατών στο Γένος των Ελλήνων και ως εκ τούτου συνεργάσθηκε στενά με τον ανείμνηστο καθηγητή Ορέστη Λουρίδη στο Λουρίδειο Ίδρυμα «Μνήμες της Πόλης», όπου δραστηριοποιήθηκε με διαλέξεις και ιστορικές μελέτες στο περιοδικό του Ιδρύματος «Ελληνορθόδοξος Βυζαντινός Πολιτισμός». Είναι μέλος της Ενώσεως Συντακτών μη ημερησίων Εντύπων και Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, όπως και Μικρασιατικών Σωματείων. Τα τελευταία έξι χρόνια η κύρια πνευματική απασχόλησή της ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου.

chantas mixalis 2

Χαντάς Μιχάλης (Chantas Mixalis)

0 Reviews

Ο Δρ. Μιχάλης Χαντάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Έκανε τις σπουδές του εξ ολοκλήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λαμβάνοντας το πτυχίο ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, στη Φιλαδέλφια (U.Of. PA). Στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του στην κλινική ψυχολογία από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης εξειδικευμένος στο μετατραυματικό στρες και στη χρήση ουσιών στο Veterans Hospital της Νέας Υόρκης. Έχει διδάξει σε Αμερικανικά κολέγια και έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα Αμερικανικά επιστημονικά περιοδικά. Στην Ελλάδα μεταξύ άλλων έχει διατελέσει διευθυντής της πρώτης SOS γραμμής ενώ ήταν από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του πρώτου συμβουλευτικού κέντρου για φοιτητές. Από το 1984 μέχρι και σήμερα εργάζεται ιδιωτικά κάνοντας ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία καθώς και σεμινάρια αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης.

Χαραλάμπους Σταύρος

0 Reviews

Ο Σταύρος Αντωνίου Χαραλάμπους γεννήθηκε στον Άγιο Θεράποντα Λεμεσού Κύπρου το 1950. Μετά την αποφοίτησή του από το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Λεμεσού και την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στον Πενταδάκτυλο της Κύπρου, γράφτηκε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία τελείωσε το 1975. Ακολούθως πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, όπου έλαβε το Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) στο Διοικητικό Δίκαιο (Πανεπιστήμιο του Montpellier).
Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: «Μέθοδος και στρατηγική της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα», και του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα Διοικητικής Επιστήμης από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως (κλάδος ΑΤ Ειδικών επί της Δημοσίας Διοικήσεως). Το 1980, κατόπιν διαγωνισμού, εισήλθε στο δικαστικό σώμα διορισθείς Εισηγητής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) και περάτωσε τη σταδιοδρομία του το 2009 με το βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας. Λόγω της ενασχόλησής του με θέματα οργάνωσης και διοίκησης, προσέφερε κατά καιρούς τις υπηρεσίες του, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του, στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, ενώ κλήθηκε και δίδαξε, κατά διαστήματα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών.

chatziapostolou maria

Χατζηαποστόλου Μαρία (Chatziapostolou Maria)

0 Reviews

Η Μαρία Χατζηαποστόλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Σπούδασε Ζωγραφική και Ιστορία της Τέχνης και είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον κλάδο της Συστημικής Θεολογίας με ειδίκευση στη Δογματική, στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτιδα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), καθώς είναι Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Διοργανώτρια Συνεδρίων που αφορούν τα πεδία της Θεολογίας, της Φιλοσοφίας και της Λογοτεχνίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συμπόσια και έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά σεμινάρια.

Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μεταπτυχιακή της διατριβή με τίτλο: «Το πρόσωπο του Χριστού στο Νίκο Καζαντζάκη», απέσπασε το «Α΄ Διεθνές Βραβείο “Νίκος Καζαντζάκης”» από τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) και εκδόθηκε σε βιβλίο από τις εκδόσεις «Αρμός».

sahakian-s-william malevitsis

Χατζηαργυρός Αναστάσιος

0 Reviews

Ο Αναστάσιος Χατζηαργυρός γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας το 1914. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ήρθε στην Αθήνα, όπου και έζησε μέχρι την κοίμησή του το 2010. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στον Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς του. Όλα τα έργα του Αν. Χατζηαργυρού υπογράφονται με το ψευδόνυμο Μ(ωυσής) Θαβωρίτης.

Χατζηγάκης Παναγιώτης

0 Reviews

Ο Παν. Χρ. Χατζηγάκης γεννήθηκε το 1915 στα Τρίκαλα, όπου και έζησε μέχρι το 1946 που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιταλική φιλολογία και πολιτισμό στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια με υποτροφία του. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Από νέος ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία δημοσιεύοντας εργασίες του σε έγκυρα λογοτεχνικά περιοδικά. Είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής κ.ά.

Εκδόσεις Αρμός
X
X