Φιλοσοφία - Δοκίμια - Μελέτες

Φιλοσοφία, Δοκίμια, Μελέτες.

Καλλίπολις Ψυχή. Ανάγνωσι της «Πολιτείας».  Κι αν το πραγματικό δεν είναι αληθές;  Λόγος και σύμβολο.  Μεταφυσική του κάλλους Τόμος Α΄.  Μίμησις εναντίον μορφής.  Ο Εξωοντολογικός Χώρος της Αλήθειας.  Ουσία και ορισμός.  Πανόραμα του προσώπου.  Το αίνιγμα και η μοίρα. Ποιητική τέχνη στον Οιδίποδα.  Το νόημα του έρωτα.  Το πρόβλημα της αλήθειας στη φιλοσοφία της θρησκείας.  Το προσωπικό δράμα του Πλάτωνος.  19ος τόμος – Εισαγωγή στη μεταφυσική.  18ος τόμος – Η εξέγερση των μαζών.  20ος τόμος – Ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας.  22ος τόμος – Ιστορία της Φιλοσοφίας, Μέρος Α΄.  Άπαντα Χρήστου Μαλεβίτση, 5ος τόμος – Ο Έγκοπος λόγος.  Εισαγωγή, θεμελιώδης φιλοσ.  Η ελληνική πατερική και βυζαντινή φιλοσ.
Επίκτητος: «Εγχειρίδιον». Οδηγός για μια ευτυχισμένη ζωή. filosofia. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας του Επίκτητου βρίσκεται η απόκτηση της ευδαιμονίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε ποια από τα πράγματα εξαρτώνται από εμάς και ποια όχι. Όσα δεν εξαρτώνται από εμάς, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε και οφείλουμε  απλώς να τα ανεχόμαστε, καθώς είναι μάταιο να αγωνιούμε γι’ αυτά ή να τα πολεμούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε μόνο εκείνα που εξαρτώνται από εμάς και έτσι μπορούμε να εξουσιάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να πετύχουμε την ευδαιμονία. Υπάρχεις σαν μοίρα. Διαλέξεις για το Είναι και χρόνος. Φιλοσοφία ποιητική. Πλατωνικά ζητήματα.  ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ.  Χούσερλ.  Ψυχή άρα ζωή.
Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία.  Η εσωτερική βαρβαρότητα.  Η κοινωνική ουτοπία του Πλάτωνος.  Η Υπερβατικότητα του Εγώ.  Η φιλοσοφ. του καλού παρά Πλωτίνω.  17ος τόμος – Μαθήματα Φιλοσοφίας.  15ος τόμος – Εισαγωγή στις φιλοσοφίες του υπαρξισμού.  14ος τόμος – Δοκίμιο Εσχατολογικής Μεταφυσικής.
Φιλοσοφία.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.