Η όγδοη

Ο Κώστας Ν. Μπαραμπούτης γεννήθηκε το 1943 στην Αμάρυνθο, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και εργάστηκε επαγγελματικά ως μελετητής και κατασκευαστής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Είναι παντρεμένος με την Πηνελόπη Ψαρρού και έχει τρία παιδιά, τη Χρυσούλα, τη Δέσποινα και τον Νίκο. Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα καθώς και το σύνολο των βιβλίων του που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός. Δείτε εδώ
Δείτε την παρουσίαση του βιβλίου στον Αρμό εδώ (VIDEO)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΤ΄.1 Εισαγωγικά για τον Πυθαγόρα
ΣΤ΄.1.1 Η περιπλάνηση του Πυθαγόρα
ΣΤ΄.1.2 Ο Ζωροαστρισμός
ΣΤ΄.1.3 Η μαγεία
ΣΤ΄.1.4 Επιστροφή στην πατρίδα
ΣΤ΄.1.5 Οι Δελφοί
ΣΤ΄.1.6 Κάποιες απόψεις –όχι οριστικές– της Ψυχολογίας και της Φυσικής για το άυλο πυρ
ΣΤ΄.1.7 Συνέχεια: η επίσκεψη του Πυθαγόρα στους Δελφούς και η περιώνυμη μαντεία της Πυθίας
ΣΤ΄.1.8 Ο Πυθαγόρας στον Κρότωνα
ΣΤ΄.1.9 Η παιδεία στο Πυθαγόρειο Ίδρυμα
Α΄ επίπεδο εκπαίδευσης των νέων
Το Β΄ επίπεδο σπουδών στο Ίδρυμα
Η αριθμοθεωρία του Πυθαγόρα
Ο Πυθαγόρειος πίνακας των Κατηγοριών
Μια εμβόλιμη προσπάθεια για την κατανόηση της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας: Ο Πλάτων κυρίως από τον διάλογο Τίμαιος
ΣΤ΄.1.10.1 Ο Δημιουργός, τα Είδη, η Ανάγκη και η Υποδοχή
ΣΤ΄.1.10.2 Η Χώρα και τα υλικά στοιχεία την προκοσμική περίοδο
ΣΤ΄.1.10.3 Τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος κόσμου
ΣΤ΄.1.10.4 Το ζήτημα της κίνησης και της στάσης, ουσιαστικών συνιστωσών της Δημιουργίας του κόσμου
ΣΤ΄.1.10.5 Περίληψη της Δημιουργίας – Από την ψυχή του κόσμου στις ψυχές των εμβίων όντων
ΣΤ΄.1.10.6 Εμβόλιμη αντιπαράθεση μεταξύ της Πλατωνικής και της σύγχρονης Κοσμολογίας
ΣΤ΄.1.10.7 Η ψυχή του κόσμου
ΣΤ΄.1.10.8 Δημιουργία και χρόνος
ΣΤ΄.1.10.9 Το αθάνατο μέρος της ψυχής του ανθρώπου και η μοίρα του
ΣΤ΄.1.10.10 Πρωταρχική μέριμνα της διδασκαλίας του Πλάτωνα η περαιτέρω εμβάθυνση στην ουσία της ανθρώπινης ψυχής
Επιστρέφουμε στον Πυθαγόρα
Η μονάδα
Επιστρέφουμε στη μονάδα
Η δυάδα
Η τριάδα
Η τετράδα
Η πεντάδα
Κριτική του Αριστοτέλη στη θεώρηση των αριθμών από τους Πυθαγόρειους
Επίλογος για τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγόρειους
Τελειώνουμε την αναφορά μας στον Πυθαγόρα με τον Alain Badiou, ένα σύγχρονο φιλόσοφο και μαθηματικό
Η όγδοη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ζ΄.1 Ο Αριστοτέλης
Ζ΄.1.1 Πρώτη ύλη και μορφή
Ζ΄.1.2 Δύναμις και ενέργεια
Ζ΄.2 Το εννοιολογικό οπλοστάσιο του Αριστοτέλη
Ζ΄.2.1 Η Συνέχεια
Ζ΄.2.2. Η Κίνηση
Ζ΄.2.3 Το Άπειρο
Ζ΄.2.4 Ο Τόπος
Ζ΄.2.5 Το Κενό
Ζ΄.2.6 Ο Χρόνος
Ζ΄.2.7 Οι φυσικοί Νόμοι
Ζ΄.3 Περί Ψυχής
Ζ΄.3.1 Α΄ μέρος της πραγματείας: Σκοπός της, μέθοδος και γενική αναφορά σε απόψεις προηγουμένων στοχαστών
Ζ΄.3.1.1 Η κίνηση και το αυτοκίνητον της ψυχής – Ανασκευή των απόψεων που έχουν εκφρασθεί από τους αρχαίους σοφούς
Ζ΄.3.1.2 Οι Κατηγορίες – Κριτική στη γνωσιοθεωρία του Εμπεδοκλή
Ζ΄.3.2 Β΄ Μέρος – Προκείμενες οι οντολογικές του αρχές – Ορισμός της ψυχής, ενιαία και ταυτόχρονα με μέρη διακεκριμένης αρμοδιότητας
Ζ΄.3.2.1 Περαιτέρω διερεύνηση της ψυχής με οδηγό τις παρατηρήσεις του
Ζ΄.3.2.1.1 Η ικανότητα της θρέψης – Κριτική των απόψεων του Εμπεδοκλή και του Ηράκλειτου για την ανάπτυξη των όντων
Ζ΄.3.2.1.2 Η αίσθηση
Ζ΄.3.2.1.3 Τα αισθητά αντικείμενα – Οι αισθήσεις
Ζ΄.3.2.1.4 Περαιτέρω σκέψεις του Αριστοτέλη για την ψυχή που αισθάνεται και τα αισθητήρια όργανα
Ζ΄.3.3 Γ΄ Μέρος – Σε αναζήτηση μιας άλλης αίσθησης
Z΄.3.3.1 Επιμένει στην κριτική του σε σχετικές απόψεις των Αρχαίων στοχαστών προσηλωμένος στην έρευνά του για την κοινή αίσθηση
Ζ΄.3.4 Η Φαντασία
Ζ΄.3.5 Ο Νους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Το φιλοσοφικό σύστημα των απορροών του Πλωτίνου
Η΄.1 Η Φύση
Η΄.2 Η Ψυχή
Η΄.3. Ο Νους
H΄.4 Το Εν
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Προσπάθεια να καταγραφούν σε σύντομο λόγο οι ιδέες για την ψυχή που σπουδάσαμε στον Γ΄ και Δ΄ τόμο του βιβλίου Γιατί η ψυχή;
Η όγδοη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Η ψυχή στον Ινδουισμό και την Ινδική φιλοσοφία
Θ΄.1 Η Θρησκεία της άριας φυλής – ο Ράμα
Θ΄.2 Ο Κρίσνα
Θ΄.3 Samkyha
Θ΄.4 Advaita,Vedanta – Sankara
Θ΄.5 Ο Βουδισμός – Σιδάρτα Γκωτάμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Η πνευματική παράδοση για την ψυχή στις νοτιο-ανατολικές ακτές της Μεσογείου και την Αίγυπτο
Ι΄.1 Ο μύθος του Άδωνη
Ι΄.2 Ερμής ο Τρισμέγιστος
Ι΄.3 Το πνεύμα και η ψυχή στην Αίγυπτο των βασιλέων
Ι΄.4 Συνέχεια της περίληψης για την ψυχή με τον Μωυσή
Ι΄.5 Η ψυχή και ο θάνατος στην Ιουδαϊκή Θρησκεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Η Θρησκεία κατά την περίοδο του Ελληνικού Πολιτισμού
ΙΑ΄.1 Η Κρητομυκηναϊκή περίοδος
ΙΑ΄.2 Οι Ελληνικές θρησκείες
ΙΑ΄.2.1 Τα Ελευσίνια Μυστήρια
ΙΑ΄.2.2 Η Διονυσιακή θρησκεία
ΙΑ΄.2.3 Ο Ορφέας και η Ορφική θρησκεία
ΙΑ΄.2.3.1 Μαρτυρίες από Αρχαιοελληνικά κείμενα και την καλλιτεχνική παράδοση
ΙΑ΄.2.3.2 Η κοσμογονία και η θεογονία της Ορφικής θρησκείας
ΙΑ΄.2.3.3 Το περιεχόμενο και η αλληγορία στις Ορφικές θεογονίες
ΙΑ΄.2.3.4 Ο Μύθος των Τιτάνων
ΙΑ΄.2.3.5 Η εσχατολογία των Ορφικών – Η ηθική τους
Η όγδοη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ο Πυθαγόρας
ΙΒ΄.1 Εισαγωγικά, έξοδος από την πατρίδα του στη Μικρά Ασία, ύστερα στην Αίγυπτο
ΙΒ΄.2 Εγκατάσταση στη Βαβυλώνα, πολιτισμικό κέντρο της Ανατολής
ΙΒ΄.3 Πρώτη παρεμβολή: Ο Ζωροαστρισμός
ΙΒ΄.4 Δεύτερη παρεμβολή: Η μαγεία
ΙΒ΄.5 Επιστροφή του Πυθαγόρα στην πατρίδα του
ΙΒ΄.6 Οι Δελφοί
ΙΒ΄.6.1 Επιστημονικές υποθέσεις και ερωτήματα που συνδέονται με τις προρρήσεις της μαντικής τέχνης
ΙΒ΄.6.2 Ο Πυθαγόρας στους Δελφούς
ΙΒ΄.7 Ο Πυθαγόρας στον Κρότωνα
ΙΒ΄.7.1 Η παιδεία στο Πυθαγόρειο ίδρυμα
ΙΒ .7.1.1 Η διδασκαλία των μαθητών στο πρώτο επίπεδο σπουδών του Δεσμού
ΙΒ΄.7.1.2 Το δεύτερο επίπεδο σπουδών στο Πυθαγόρειο Ίδρυμα
ΙΒ΄.7.2 Μια διαφορετική άποψη για την Πυθαγόρεια φιλοσοφία
ΙΒ΄.7.3 Μετά τη σπουδή στον Τίμαιο ο Πυθαγόρας και η Πυθαγόρεια φιλοσοφία
ΙΒ΄.7.3.1 Η κριτική του Αριστοτέλη στην αριθμοσοφία των Πυθαγορείων
ΙΒ΄.7.3.2 Επίλογος για τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγορείους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ο Πλάτων
ΙΓ΄.1 Αρχίζουμε με τον μυθικό λόγο του Τιμαίου
ΙΓ΄.1.1 Ο «τεχνίτης» Δημιουργός, ο άχρονος κόσμος των Ειδών, η Ανάγκη και η Υποδοχή
ΙΓ΄.1.2 Τα υλικά στοιχεία την προκοσμική περίοδο και η προ-διαμόρφωσή τους στα δομικά στοιχεία του κόσμου
ΙΓ΄.1.3 Τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος κόσμου
ΙΓ΄.1.4 Κίνηση και Δημιουργία
ΙΓ΄.1.5 Περίληψη της Δημιουργίας – Από την Ψυχή του κόσμου στις ψυχές των εμβίων όντων
ΙΓ΄.1.6 Εμβόλιμη αντιπαραβολή της Πλατωνικής και της σύγχρονης Κοσμολογίας
ΙΓ΄.1.7 Η Ψυχή του κόσμου
ΙΓ΄.1.8 Δημιουργία και χρόνος
ΙΓ΄.1.9 Το αθάνατο μέρος της ψυχής του ανθρώπου και η μοίρα του
ΙΓ΄.2 Η ανθρώπινη ψυχή μέσα από τα κύρια έργα του Πλάτωνα
ΙΓ΄.2.1 Περαιτέρω εμβάθυνση στην ουσία της ανθρώπινης ψυχής,πρωταρχική μέριμνα της διδασκαλίας του Πλάτωνα
ΙΓ΄.2.2 Μια διαφορετική άποψη για την ψυχή – Ιερός Αυγουστίνος, Άγιος Γρηγόριος Νύσσης Η όγδοη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ο Αριστοτέλης
ΙΔ΄.1 Οι οντολογικές του αρχές
ΙΔ΄.2 Η Αριστοτελική πραγμάτευση βασικών εννοιών
ΙΔ΄.2.1 Το Κενό
ΙΔ΄.2.2 Ο Τόπος
ΙΔ΄.2.3 Η Κίνηση
ΙΔ΄2.4 Το Άπειρο
ΙΔ΄.2.5 Ο Χρόνος
ΙΔ΄.2.6 Οι Νόμοι
ΙΔ΄.3 Το έργοΠερί ψυχής του Αριστοτέλη
ΙΔ΄.3.1 Αναφορά του Αριστοτέλη σε απόψεις στοχαστών που προηγήθηκαν εκείνου
ΙΔ΄.3.2 Ο Αριστοτέλης αντίθετος στην αυτοκίνηση της ψυχής – Κριτική στις απόψεις που προηγήθηκαν
ΙΔ΄.3.3 Ορισμός της ψυχής και λειτουργίες της
ΙΔ΄.3.3.1 Η θρέψη
ΙΔ΄.3.3.2 Η αίσθηση
ΙΔ΄.3.3.3 Η σκέψη
ΙΔ΄.3.3.4 Η κίνηση της ψυχής
ΙΔ΄.3.4 Ο Αριστοτέλης συνεχίζει με τα ερωτήματα που αφορούν την αίσθηση και τη σκέψη
ΙΔ΄.3.4.1 Η υπόθεση της κοινής αίσθησης ή υπεραίσθησης
ΙΔ΄.3.4.2 Ο Αριστοτέλης επιμένει στη διαφορετικότητα του Νου – Ανασκευή των απόψεων για τη σκέψη που έχουν προηγηθεί
ΙΔ΄.3.4.3 Ο Αριστοτέλης για τη φαντασία
ΙΔ΄.3.4.4 Η τελική άποψη του Αριστοτέλη για τον Νου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ο Πλωτίνος
ΙΕ΄.1 Το Ένα
ΙΕ΄.2 Ο Νους
ΙΕ΄.3 Η Ψυχή
ΙΕ΄.4 Η Φύση
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Διάλογος για την ψυχή
Η όγδοη

Βάρος1.131 kg
Διαστάσεις17 × 24 cm
συγγραφέας:

Κώστας Ν. Μπαραμπούτης

Αριθμός σελίδων:

540

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η όγδοη ημέρα της δημιουργίας Δ΄ Τόμος”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…